O nas

O nas

 

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno. Platforma se razvija v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE pod okriljem Ministrstva za okolje, podnebje in energijo – Direktorat za prometno politiko in v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta.

Glavni namen platforme je, da služi kot osrednje orodje za razširjanje vsebin trajnostne mobilnosti do ključnih deležnikov, vključenih v načrtovanje, odločanje in izvajanje nalog s področja trajnostne mobilnosti in je vir informacij na enem mestu.

Na platformi bodo objavljeni nacionalni dokumenti, tj. zakonodaja, smernice, navodila, programi, akcijski načrti, priročniki, itd., za različna področja trajnostne mobilnosti - kolesarjenje, hoja, vozlišče P+R, celostno prometno načrtovanje, upravljanje mestne logistike, upravljanje prometa, javni potniški promet, alternativni viri energije in druge teme s področja.

Poleg osnovnih usmeritev in podajanja informacij je vloga platforme tudi predstavitev primerov dobrih praks s terena in projektov ter najava dogodkov s področja trajnostne mobilnosti. Želimo povezati ključne akterje na področju načrtovanja in izvajanja ukrepov, tj. občine, državne organe, strokovne organizacije ter zagotoviti maksimalen pretok informacij in izmenjavo izkušenj. Za obiskovalce in uporabnike platforme pa je ustanovljen tudi forum, ki je namenjen izmenjavi izkušenj in prenosu znanja med člani foruma. 

 

Loader