Gradiva

Priročniki

FILTRIRAJ

Udobna mesta: priporočila s primeri dobrih praks

5 kB

Publikacija Ministrstva za naravne vire in prostor se osredotoča na možnosti prostorskega in prometnega načrtovanja za uveljavljanje udobnih mest. 

Priročnik za spletno komuniciranje občin

38 kB

Priročnik za Pešbus in Bicivlak

38 kB

Aktivnosti z mladimi - priporočila za pripravo in izvedbo

93 kB

Participacijo mladih najlažje opredelimo kot vključevanje mladih v procese in odločitve v neki
skupnosti. Pri tem se mladim omogočajo sodelovanje, načrtovanje in odločanje o zadevah, ki
vplivajo tudi na druge občane.
Pomembno je, da mlade spodbujamo k procesom podajanja predlogov, načrtovanja aktivnosti
in odločanja. S tem ustvarjamo vključujoče okolje in mlade vzgajamo k participaciji. Prav tako
pa je seveda pomembno, da mladi dobijo potrditev, da je bil njihov glas slišan.
 

Trajnostna mobilnost, priročnik za učitelje v srednjih šolah

6 kB

Namen priročnika je ozavestiti dijakinje in dijake srednjih šol o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za srednje šole. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti ter predloge različnih učnih oblik in metod dela.
 

Vodič za izgradnjo kolesarskih parkirišč

6 kB

Enostavno parkiranje koles - Vodič za izgradnjo kolesarskih parkirišč (BICY – Cities and Regions for cycling, 2011)

Prikazanih 6 od 27
Loader