Gradiva

Priročniki

FILTRIRAJ

Priročnik za boljšo mestno mobilnost (UITP, 2021)

47 kB

Mednarodna zveza za javni prevoz (UITP) je izdala priročnik o boljši urbani mobilnosti.

Vprašalnik o stanju kolesarstva v Sloveniji

5 kB

V sklopu projekta Danube Cycling Plans je bil objavljen vprašalnik o stanju kolesarstva v regiji Podonavja. Namenjen je analizi obstoječega stanja posameznih držav v regiji, izsledki vprašalnika so podlaga za sprejem državnih politik in načrtov za kolesarsko infrastrukturo in promocijo kolesarstva.

Vprašalnik opisuje stanje v Republiki Sloveniji.

Okolje, promet in zdravje

393 kB

Vsi si želimo učinkovit prometni sistem. Tak, ki bi nam in tovoru omogočal hitro, varno in ekonomično premikanje, pri tem pa čim manj škodoval okolju in našemu zdravju. To bi prispevalo k pozitivnim učinkom predvsem v urbanem okolju. Od takšnega prometa bi imeli koristi prav vsi.

Prikazanih 3 od 7
Loader