Gradiva

Priročniki

FILTRIRAJ

Priročnik za Pešbus in Bicivlak

Aktivnosti z mladimi - priporočila za pripravo in izvedbo

93 kB

Participacijo mladih najlažje opredelimo kot vključevanje mladih v procese in odločitve v neki
skupnosti. Pri tem se mladim omogočajo sodelovanje, načrtovanje in odločanje o zadevah, ki
vplivajo tudi na druge občane.
Pomembno je, da mlade spodbujamo k procesom podajanja predlogov, načrtovanja aktivnosti
in odločanja. S tem ustvarjamo vključujoče okolje in mlade vzgajamo k participaciji. Prav tako
pa je seveda pomembno, da mladi dobijo potrditev, da je bil njihov glas slišan.
 

Trajnostna mobilnost, priročnik za učitelje v srednjih šolah

6 kB

Namen priročnika je ozavestiti dijakinje in dijake srednjih šol o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za srednje šole. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti ter predloge različnih učnih oblik in metod dela.
 

Vodič za izgradnjo kolesarskih parkirišč

6 kB

Enostavno parkiranje koles - Vodič za izgradnjo kolesarskih parkirišč (BICY – Cities and Regions for cycling, 2011)

Berilo za trajnostno urejanje prostora

6 kB

Berilo za trajnostno urejanje prostora (IPoP, 2018)

Dovolj za vse: Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s pešbusom in bicivlakom

6 kB

Dovolj za vse: Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s pešbusom in bicivlakom (IPoP, 2017)

Prikazanih 6 od 25
Loader