UPRAVLJANJE MOBILNOSTI

Gradiva

Spodbujeni promet: Zakaj širitev cest kljub veliki naložbi ne odpravi zastojev

618 kB

dr. Aljaž Plevnik, prof. dr. Tom Rye, doc. dr. Luka Mladenovič, dr. Mojca Balant, Andraž Hudoklin
Skupina za transformativno prometno načrtovanje, Urbanistični inštitut RS

Priprava in izvedba ankete po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalcev na nivoju Republike Slovenije

2 kB

Ministrstvo za infrastrukturo

Generatorji prometa

2 kB

Polona Demšar Mitrovič

Prikazanih 3 od 5
Loader