Gradiva

Celostne Prometne Strategije

Izbor materialov

FILTRIRAJ

Celostna prometna strategija Občine Bovec

2 kB

Celostna prometna strategija Občine Bovec.

Celostna prometna strategija Občine Videm

8 kB

Občina Videm omogoča pogoje za varno mobilnost ter varno in udobno pešačenje in kolesarjenje ljudi vseh generacij, kar prispeva k izboljšanju kvalitete bivalnega okolja.
 

Celostna prometna strategija Občine Podlehnik

14 kB

Občina Podlehnik omogoča varno, aktivno in sproščeno mobilnost za vse generacije, kar povečuje dostopnost in razširja razvojne priložnosti.

Celostna prometna strategija Občine Starše

318 kB

Občina Starše je tipična manjša podravska slovenska občina z razvejanim prometnim omrežjem in visoko gostoto poseljenosti. S prometnega vidika se kljub visoki gostoti poseljenosti kažejo veliki izzivi predvsem zaradi decentralizacije in velike navezanosti prebivalcev na Maribor kot večje regijsko središče, zaradi česar osebna mobilnost še vedno temelji predvsem na lastnih avtomobilih. Posledično je treba zagotoviti cestno omrežje, ki vsem občanom omogoča zadovoljivo dostopnost, to omrežje vzdrževati in nadgrajevati, zagotoviti pa tudi obsežna finančna sredstva za izvedbo.

Celostna prometna strategija Občine Kozje

7 kB

Občina Kozje je v letu 2019 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, s katero bo občina pridobila pomemben strateški dokument, ki ji bo omogočil premik proti trajnostnemu in celovitemu načrtovanju prometnega razvoja občine.

Celostna prometna strategija Občine Majšperk

12 kB

Celostno prometno strategijo Občine Majšperk sestavljajo podroben pregled trenutnega stanja, vizija prometnega sistema, nabor ukrepov za doseganje postavljenih ciljev, akcijski načrt ter načrt spremljanja.

Celostna prometna strategija Občine Kidričevo

19 kB

Da bodo cilji prometne strategije občine Kidričevo čim bolj prilagojeni specifiki območja ter zahtevam in željam vseh uporabnikov, je bil izdelan strateški dokument na področju prometa in mobilnosti na območju občine Kidričevo.

Celostna prometna strategija Občine Kranjska Gora (2021)

7 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Gorje (2020)

6 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Dobrova - Polhov Gradec (2021)

15 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Cerklje na Gorenjskem (2020)

10 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Ankaran (2020)

14 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Bohinj (2019)

5 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Ormož (2018)

9 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Cerkno (2018)

8 kB

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Prikazanih 15 od 90
Loader