• Domov
  • Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

22. marca 2021

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko (v nadaljevanju: MOPE) zbira od vas, ko privolite v prejemanje vsebin, kot so e-novice o aktualnih razpisih, informacije o aktivnostih ter vabila na razne dogodke in izobraževanja, ki jih organizirajo MOPE in partnerji projekta LIFE CARE 4 CLIMATE. V nadaljevanju definiramo pojme in pojasnjujemo, kako in za kakšne namene zbiramo vaše podatke.

 

Upravljalec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov (GDPR), je:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4, Ljubljana
Telefon: +386 1 478 85 48
E-naslov: info@sptm.si

 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Če želite prejemati vsebine o trajnostni mobilnosti (e-novice, informacije o aktivnostih, vabila na dogodke/izobraževanja, vsebino projekta LIFE CARE 4 CLIMATE, javne razpise ipd.), morate izpolniti obrazec na spletni strani sptm.si. Z izpolnitvijo tega obrazca in njegovo potrditvijo posredujete MOPE naslednje kontaktne podatke:

  • ime,
  • priimek,
  • institucijo,
  • e-naslov.

MOPE spoštuje vašo zasebnost, hkrati pa je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu MOPE določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na MOPE, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. MOPE ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij oddajte vlogo po elektronski pošti na e-naslov info@sptm.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).

 

Čas hrambe osebnih podatkov

MOPE hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja e-novic o aktualnih razpisih, informacij o aktivnostih ter vabil na razne dogodke in izobraževanja, na katere ste se prijavili oz. naročili. Če ne želite več prejemati vsebin s strani sptm.si in se od njih odjavite ali če umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu izbrisali in jih ne bomo več uporabljali za ta namen.

Loader