OCPS kazalniki

22. maja 2023

Spodaj so na voljo datoteke za prenos za poročanje obveznih kazalnikov za Občinske celostne prometne strategije.

Prenesite si tabelo za poročanje kazalnikov in jo poimenujte z letom oddaje poročanja in imenom vaše občine, npr. OPCS_kazalniki_2023_Občina_Ajdovščina

Izpolnjeno excelovo tabelo pošljete na ocps.mope@gov.si

Metodologija, Smernice in Minimalni standardi so vam v pomoč pri poročanju.

Loader