Gradiva

Smernice

FILTRIRAJ

Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij

2 kB

Predstavljamo nove smernice iz Zbirke nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti.

Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike

3 kB

Predstavljamo nove smernice iz Zbirke nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti

Infrastruktura za pešce - Splošne usmeritve

3 kB

Infrastruktura za pešce: Splošne usmeritve (MZI, 2017)

Smernice za organizacijo javnega potniškega prometa na podeželju

3 kB

Smernice za organizacijo javnega potniškega prometa na podeželju (SAZU, 2021)

Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike

5 kB

Zelena mestna logistika za višjo kakovost življenja v mestih, nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike

 

Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike - priloge

786 kB

Zelena mestna logistika za višjo kakovost življenja v mestih, nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike - Priloge

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije - priloge

4 kB

Priloga smernic OCPS je metodologija za izvajanje analiz za spremljanje obveznih kazalnikov, s katerimi boste spremljali učinke občinskih celostnih prometnih strategij.

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije

4 kB

Prenovljene smernice za pripravo OCPS (1. del). Priloga k smernicam (2.del) je metodologija za izvajanje analiz za spremljanje obveznih kazalnikov, za spremljanje učinkov OCPS.

 

Smernice za izdelavo strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja (ang. Guideline on how to set up a National Cycling Plan)

2 kB

Smernice so bile izdelane v sklopu mednarodnega projekta Interreg Podonavje, Danube Cycle Plans in  so trenutno na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Smernice za določitev nacionalnega kolesarskega omrežja (ang. Guidelines for Cycle Route Network)

4 kB

Smernice so bile izdelane v sklopu mednarodnega projekta Interreg Podonavje, Danube Cycle Plans in so trenutno na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Nacionalne smernice za pripravo občinske Celostne prometne strategije

3 kB

Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost: Smernice za pripravo Celostne prometne strategije (MzIP, 2012)

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove

3 kB

Uvrstite mobilnost med strateške priložnosti: Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove (MZI, 2019)

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih

9 kB

Kolesarjem prijazna infrastruktura: Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih (MZI, 2017)

Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih

3 kB

P+R: Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih (MZI, 2017)

Loader