Gradiva

Smernice

FILTRIRAJ

Priloga prenovljenih smernic Občinskih celostnih prometnih strategij (2.del)

4 kB

Priloga smernic OCPS je metodologija za izvajanje analiz za spremljanje obveznih kazalnikov, s katerimi boste spremljali učinke občinskih celostnih prometnih strategij.

Nacionalne smernice za pripravo Občinske celostne prometne strategije (1.del)

4 kB

Prenovljene smernice za pripravo OCPS (1. del). Priloga k smernicam (2.del) je metodologija za izvajanje analiz za spremljanje obveznih kazalnikov, za spremljanje učinkov OCPS.

 

Smernice za izdelavo strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja (ang. Guideline on how to set up a National Cycling Plan)

2 kB

Smernice so bile izdelane v sklopu mednarodnega projekta Interreg Podonavje, Danube Cycle Plans in  so trenutno na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Smernice za določitev nacionalnega kolesarskega omrežja (ang. Guidelines for Cycle Route Network)

4 kB

Smernice so bile izdelane v sklopu mednarodnega projekta Interreg Podonavje, Danube Cycle Plans in so trenutno na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Nacionalne smernice za pripravo občinske Celostne prometne strategije

3 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove

3 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih

9 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Infrastruktura za pešce

4 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih

3 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Loader