Gradiva

Smernice

FILTRIRAJ

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove

3 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih

9 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Infrastruktura za pešce

4 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih

3 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Nacionalne smernice za pripravo občinske Celostne prometne strategije

3 kB

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Loader