Predstavljamo projekte, ki jih izvajajo različne organizacije in prispevajo k spremembam potovalnih navad.

Vsi projekti

FILTRIRAJ

Razvoj in predlog implementacije instrumenta za doseganje usklajenosti resornih oziroma razvojnih politik s strategijo prostorskega razvoja Slovenije (TIA-SI)

1. 10. 2021 - 30. 9. 2023

Namen raziskovalnega projekta TIA-SI je zasnovati metodološki pristop presoje prostorskih učinkov, ki je usmerjen v uporabnika in naslavlja usklajenost politik in predpisov s predlogom metodološkega pristopa presoje prostorskih učinkov TIA kot integralnim delom procesa priprave, sprejema in vrednotenja resornih politik.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

Celje se pelje s kolesom v šolo in službo

16.5.2022 - 10.6.2022

Mestna občina Celje in Zavod Vozim sta na celjskih osnovnih šolah izvedla akcijo Celje se pelje trajnostno v šolo, ki je naletel na odličen odziv, saj se je akciji pridružilo skoraj 70 % vseh učencev in spodbudila debato o vsakoletni ponovitvi projekta med mladimi.

Mestna občina Celje in Zavod Vozim

Prikazanih 3 od 10

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader