Mobilnost v času COVID-19 v Ljubljanski urbani regiji

19. maja 2022

26.05.2022

10:00

Zoom

Projekta naslavljata izzive in težave s področja trajnostne mobilnosti ter spodbujata uporabo intermodalnosti v regiji in širše. Med tem, ko želi projekt Smart-MR podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah, se projekt Inter-Connect PLUS ukvarja z izboljšanjem dostopnosti držav na območju Jadransko-jonske makroregije in spodbuja intermodalni potniški promet ter se sooča z novimi izzivi, kot je COVID-19.

Na dogodku Mobilnost v času COVID-19 bodo predstavljeni učinki pandemije na mobilnost v Ljubljanski urbani regiji in pregledani potencialni ukrepi za izboljšanje trenutnega stanja trajnostne mobilnosti v regiji.

Konferenca bo potekala v okviru projekta Smart-MR, financiranega iz evropskega programa Interreg Europe in Inter-Connect PLUS, financiranega v okviru evropskega programa Interreg ADRION.

Loader