Spoznaj mojo dobro prakso: Javni prostor za ljudi, ne avtomobile

17. maja 2022

24.05.2022

09:30

Velika sejna dvorana Mestne občine Nova Gorica

Vabimo vas na dogodek Spoznaj mojo dobro prakso: Javni prostor za ljudi, ne avtomobile, ki bo potekal 24. maja 2022 v Veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica in na terenu.

Na dogodku bomo na terenu spoznali začasne in manj začasne ukrepe za umirjanje prometa in oživljanje javnega prometa v Novi Gorici in Solkanu. Predstavniki iz Idrije, Kočevja, Maribora, Nove Gorice in Postojne nam bodo ob tem predstavili različne dobre prakse umika avtomobilov z javnih prostorov, med drugim preureditev Arkove ulice v Idriji in preizkus umirjanja prometa z začasnimi intervencijami v Postojni in Kočevju.

Vabljeni predstavniki občin, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za umirjanje prometa v mestih in oživljanje javnega prostora ter želite  spoznati slovenske primere dobrih praks oziroma izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.


Dogodek organizira IPoP – Inštitut za politike prostora kot nacionalna URBACT točka Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, ki sodeluje v URBACT akcijskem omrežju Thriving Streets. Dogodek financira program URBACT.

Loader