Dve izobraževanji na temo priprave občinskih celostnih prometnih strategij

14. septembra 2022

12.10.2022

09:30

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Izobraževanje o pripravi občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS) in vključevanju javnosti v proces priprave OCPS  bo potekalo 12. in 13. oktobra, 2022 v M hotelu, Derčeva ulica 4, v Ljubljani. 
 
Prvi dan bo potekalo izobraževanje na temo priprave OCPS, naslednji dan pa na temo vključevanja javnosti v pripravo OCPS. Izobraževanje je namenjeno pripravljavcem OCPS, ki bodo v pomoč občinam pri pripravi dokumenta. Udeležba na izobraževanju je brezplačna, število mest je omejeno. 
 
Dan 1., 12. oktober, sreda, 9.30 do 17:00 - Izobraževanje o pripravi OCPS 
Izobraževanje je organizirano zaradi prenovljenih nacionalnih smernic za pripravo OCPS in je namenjeno bodočim vodjem strokovnih skupin priprave OCPS, ki imajo izkušnje s pripravo OCPS ali s celostnim prometnim načrtovanjem. 
Nove smernice za pripravo OCPS določajo, da ima vsaka strokovna skupina različne strokovnjake za posamezna področja (npr. vodenje priprave, vključevanje javnosti, spremljanje in vrednotenje), zato naj se vsak dan izobraževanja udeleži druga oseba podjetja oziroma ustanove. Zaradi interaktivne narave izobraževanja je število mest omejeno na 40 oseb. V primeru večjega števila prijav bomo omejili udeležbo na enega predstavnika podjetja oziroma ustanove in organizirali dodatno izobraževanje. 
 
Dan 2., 13. oktober, četrtek, 9.00 do 13:00 - Izobraževanje o vključevanju javnosti v proces priprave OCPS 
Izobraževanje je namenjeno strokovnjakom, ki bodo v procesu priprave OCPS vodili aktivnosti vključevanja javnosti. Nove smernice za pripravo OCPS določajo, da ima vsaka strokovna skupina različne strokovnjake za posamezna področja (npr. vodenje priprave, vključevanje javnosti, spremljanje in vrednotenje), zato naj se vsak dan izobraževanja udeleži druga oseba podjetja oziroma ustanove. Zaradi interaktivne narave izobraževanja je število mest omejeno na 40 oseb. V primeru večjega števila prijav bomo omejili udeležbo na enega predstavnika podjetja oziroma ustanove in organizirali dodatno izobraževanje.

Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Urbanističnim inštitutom RS v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. 

Loader