Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

20. maja 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

V petek, 14. 5. 2021 je bil v Uradnem listu RS št. 74 objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Predmet javnega razpisa je med drugim tudi izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti (izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti, izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa). Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se sofinancira iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Loader