Vabilo za občine: Načrtujmo skupaj zdravo mesto

16. novembra 2021

Vabilo za občine: Načrtujmo skupaj zdravo mesto

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto, vabi k sodelovanju še eno občino, da v prvi polovici leta 2022 skupaj pripravimo lokalni načrt hodljivosti – LNH. S pripravo LNH občini pomagamo sprožiti proces ozaveščanja o pomenu hoje kot zdravju koristne telesne dejavnosti in prometne prakse ter pripraviti izhodišča za uresničevanje infrastrukturnih, organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepov. 

Prednost pri izboru za sodelovanje bodo imele občine, ki so članice Slovenske mreže zdravih mest in imajo izdelano Celostno prometno strategijo ter se bodo pripravljene zavezati k aktivnemu sodelovanju pri pripravi LNH s podpisom dogovora o sodelovanju, sprejetjem delovnih nalog in aktivnemu vključevanju lokalnih akterjev in prebivalcev v proces dela.

Občina s sodelovanjem pridobi:

  • priložnost za vsebinsko povezovanje dela na področju aktivne mobilnosti, javnega zdravja, urejanja prostora in podnebne nevtralnosti;
  • strokovno svetovanje in sodelovanje ekspertne skupine pri izvedbi vseh faz procesa priprave LNH,
  • izkušnje z organiziranim vključujočim načrtovanjem,
  • predlog LNH z akcijskim načrtom.

Program sodelovanja bo potekal od januarja 2022 do junija 2022. 

Za sodelovanje bo izbrana občina, ki bo posredovala najbolj prepričljivo motivacijsko sporočilo.

Rok za odziv na poziv je do 8. decembra 2021. 

Bolj podrobne informacije o razpisu in prijavnica.

Foto: Jana Okoren
Loader