Vabilo na spletno izobraževanje: Renesansa dostopnosti v načrtovanju mobilnosti

24. marca 2022

Vabilo na spletno izobraževanje: Renesansa dostopnosti v načrtovanju mobilnosti

V zadnjih letih se je razumevanje pojma dostopnosti v načrtovanju iz splošnega zagotavljanja dostopa do dobrin in storitev usmeril pretežno v projektno obravnavo dostopnosti za osebe z oviranostmi. Tema tokratnega izobraževanja bo v nasprotju s tem širši pojem dostopnosti prebivalcev do ključnih dobrin in storitev za bivanje.

Predavatelji bodo prikazali razloge, zakaj je premik od načrtovanja za mobilnost k načrtovanju za dostopnost potrebno opraviti čimprej in na vseh ravneh načrtovanja. Pojasnili bodo, kako digitalizacija družbe vpliva na dostopnost in kako spreminja načrtovanje prometa in prostora. Prikazane bodo praktične izpeljave koncepta dostopnosti, kot so mesta kratkih poti ali razvoj ob koridorjih JPP.

Izobraževanje bo potekalo na spletu, v sredo, 6. aprila 2022 od 9:30 do 14:00.

Prijavite se na povezavi do petka, 1. aprila 2022, do 12.00.

Program izobraževanja

Na izobraževanju bodo z nami svoje izkušnje delili:

·         Glenn Lyons – profesor na Univerzi UWE v Bristolu (VB), ki se ukvarja s prihodnostjo mobilnosti. Je avtor novega koncepta dostopnosti, ki povezuje načrtovanje prometa, prostora in telekomunikacij.

·         Luka Mladenovič – raziskovalec na Urbanističnem inštitutu RS in docent na Fakulteti za arhitekturo, ki se med drugim ukvarja s konceptom mesta kratkih poti.

·         Aljaž Plevnik - raziskovalec na Urbanističnem inštitutu RS, ki se ukvarja z razvojem celostnega prometnega načrtovanja in uvajanjem novih vsebin in metod v njegovo izvajanje.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Potekalo bo v slovenskem in angleškem jeziku.

Loader