V Državnem zboru sprejet Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa

11. aprila 2022

V Državnem zboru sprejet Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa

Učinkovit in delujoč javni potniški promet ima izreden pomen za družbo, zato so na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) proaktivno pristopili k izboljšanju trenutnega stanja na tem področju. V povezavi z okoljskimi cilji, so na MZI pripravili zakon, ki prinaša številne izboljšave na finančnem, informacijskem in tarifnem področju. Ključno novost predstavlja upravljavska integracija javnega potniškega prometa.

Priprava tega zakona je na Ministrstvu za infrastrukturo potekala v sodelovanju z Evropsko komisijo preko podpore za oblikovanje strukturnih reform, hkrati pa sprejem zakona predstavlja izpolnitev pomembnejše reforme - organiziranosti javnega potniškega prometa v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, komponente Trajnostna mobilnost. Investicije v povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture, ki so v okviru načrta vezane na uresničevanje te reforme, s katero je bil dosežen tudi eden izmed mejnikov načrta in se bodo financirale iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost.

Ker se je kot ena glavnih pomanjkljivost v dosedanji organizaciji sistema pokazala odsotnost močnega upravljavca, ki bi kot samostojen subjekt v celoti prevzel upravljanje javnega potniškega prometa, ta zakon predvideva prenos nalog upravljanja na gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo v stoodstotni lasti države. Takšna statusna oblika družbe bo družbi - upravljavcu omogočila, da se bo lahko hitreje odzival na dogajanja in razmere na trgu, prilagajal potrebam potnikom, imel možnost financiranja z različnimi viri in bil potrebno kadrovsko izpopolnjen ter ustrezno opremljen.

Loader