KONFERENCA LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

14. junija 2022

KONFERENCA LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

V sredo, 8. 6. 2022, se je v Ljubljani v Austria Trend hotelu odvijala mednarodna konferenca v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z naslovom Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti. Na konferenci je sodelovalo 21 strokovnjakov iz devetih držav, ki so navzoče seznanili z najnovejšimi primeri dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Cilj konference je bil nagovoriti predstavnike občin, razvojnih agencij ter strokovno in tudi splošno javnost z namenom soustvarjanja dobrih praks za prehod slovenske družbe v podnebno nevtralnost.

Udeleženci konference so lahko prisluhnili strokovnjakom ter imeli možnost izmenjave znanj in izkušenj, ki so dobra podlaga za doseganje cilja podnebne nevtralnosti. »Prenosi praks iz tujine so dobra inspiracija, da lahko bolj ambiciozno zastavimo stvari, ki so pri nas začrtane,« je povedal Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije ter izpostavil predavanje gospoda profesorja dr. Hermanna Knoflacherja, enega odmevnejših strokovnjakov na področju trajnostne mobilnosti, prostorskega načrtovanja, urbanističnega načrtovanja in načrtovanja prometa, enakovrednega za vse udeležence. Prisotne je motiviral z dolgoletnimi izkušnjami in s projekti, ki jih izvaja. Dr. Knoflacher je znan po svojih kritikah čezmerne uporabe avtomobilov in njihovih učinkov na ljudi in okolje. Je tudi oče številnih poskusov prikaza in vizualizacije neracionalnosti mestnega motornega prometa in njegove čezmerne porabe prostora. Na dogodku je predstavil, kako podnebne nevtralnosti ni mogoče doseči brez spremembe paradigme v urbanističnem načrtovanju in prometu.

“Imamo idealen svet za avtomobile, zakone, ki dajejo pravice in prostor avtomobilom, ampak nimamo denimo zakonov, ki bi prisilili ljudi, da rezervirajo prostore za otroška igrišča,” pravi dr. Hermann Knoflacher.

Foto: Jani Ugrin; dr. Hermann Knoflacher

Več o dogodku si lahko preberete na strani CARE4CLIMATE.

Loader