Razpis EIT Urbana mobilnost

20. junija 2022

Razpis EIT Urbana mobilnost

Izšel je razpis EIT Urbana mobilnost (skupnost znanja in inovacij (angleško KIC – knowledge in innovation community)) pod okriljem evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), in sicer razpis Akademije, ki je dostopen na povezavi

Splošni namen področja Akademije je zapolniti vrzel v znanju na področju urbane mobilnosti in tako omogočiti razvoj mobilnosti za urbane prostore, primerne za življenje. Pod okriljem omenjenega razpisa, kompetenčno vozlišče (Competence hub), strokovna šola, usmerjena v vseživljenjsko učenje, pozdravlja predloge v zvezi s tečaji urbane mobilnosti (živo, online ali hibridni). Poleg tega so dobrodošli tudi predlogi za izpolnjevanje potreb po izobraževanju in usposabljanju strokovnega osebja. Od leta 2021 je Slovenija zastopana v regionalni inovacijski shemi EIT (EIT RIS), shemi Skupnosti EIT za ozaveščanje, ki je bila uvedena leta 2014, da bi bile informacije in strokovno znanje iz našega edinstvenega pristopa na voljo drugim. EIT Urbana mobilnost omogoča izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter razširitev sodelovanja po vsej Evropi.
 
Ne pozabite, da se razpis Akademije izteče konec meseca.

 

Na Akademiji pripravljamo tudi tečaje vseživljenjskega učenja za izpopolnjevanje strokovnjakov na področju urbane mobilnosti, infrastrukture itd. Poleg brezplačnih spletnih tečajev oblikujejo tudi prilagojene plačljive tečaje na kraju samem in/ali prek spleta za mestne občine, mednarodne organizacije ali javne organe.


Spletni tečaji usposabljanja za strokovnjake *brezplačno
Tečaji po meri za organizacije *plačljivi: Face to Face/Blended Training for Organisations and Communities: 
 
Če vas zanimajo prilagojeni tečaji za izpopolnjevanje ali vseživljenjsko učenje vaših strokovnjakov, ste vabljeni da jih kontaktirate. 
 
Upam, da boste lahko koristno uporabili zagotovljene informacije in še naprej spremljali razpise, ki so jih pripravili na spletni strain.

Loader