SURS: Novi statistični podatki o dnevni mobilnosti potnikov v Sloveniji za leto 2021

14. junija 2022

SURS: Novi statistični podatki o dnevni mobilnosti potnikov v Sloveniji za leto 2021

Prebivalec Slovenije na vsakodnevnih poteh v avtomobilu prevozi 5.700 km, tj. 4-krat okrog Slovenije. V letu 2021 je prebivalec opravil v povprečju po 2,2 poti na dan. Več kot dve tretjini poti je bilo opravljenih z avtomobilom, 3 % pa z javnimi prevoznimi sredstvi. Z avtomobili je bilo prevoženih 85 % vseh razdalj poti, z javnimi prevoznimi sredstvi pa 5 %.

Če si ogledamo podatke za kolesarjenje:

·  Delež vseh poti, opravljenih s kolesom, se je povečal s 4,5 % na 5,3 % oziroma 5,5 % na delovni dan.

·  Najbolj se je povečalo kolesarjenje za prosti čas (6,6 % vseh poti za prosti čas se opravi s kolesom).

·  Z avtom še vedno opravimo kar 46 % vseh poti, krajših od 5 km, kar pa je manj kot leta 2017, ko je delež znašal 49 %.

·  S kolesom smo v Sloveniji prevozili več kot 216 mio potniških kilometrov, kar je 40 % več kot leta 2017 (Vir: SURS, 2022).

Foto: Jan Hajšen

Bravo vsakemu kolesarju, ki prispeva k boljši statistiki! Ampak statistika ni tako pomembna, kot so učinki v realnem svetu - vsak kolesar več pripomore k boljšemu zraku, manjšim zastojem, manjšemu hrupu, boljši prometni varnosti, skratka boljši in prijetnejši Sloveniji.

Več o statističnih podatkih dnevne mobilnosti v Sloveniji si lahko ogledate na strani Statističnega urada Slovenije.

Loader