V Evropskem tednu mobilnosti združena že skoraj polovica slovenskih občin

13. septembra 2022

V Evropskem tednu mobilnosti združena že skoraj polovica slovenskih občin

Že 21. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, poudarja pomen dobro povezanih skupnosti za dvig kakovosti bivanja, posebno pozornost pa tokrat namenja mladim. Kar 96 slovenskih občin bo pod sloganom »Trajnostno povezani« posameznike spodbujalo k odločitvi za trajnostno mobilnost: k hoji ter uporabi kolesa in javnega prevoza.

Vsak posameznik lahko s premišljeno odločitvijo za aktivno mobilnost pomembno pripomore k lepšemu življenju celotne skupnosti. Hoja, kolesarjenje in javni prevoz za razliko od avtomobilskega prometa v ozračje vnašajo znatno manj toplogrednih plinov, okolje manj onesnažujejo s hrupom in svetlobo, rezultirajo v manjšem številu prometnih nesreč, izboljšajo pa tudi naše zdravje.

»Gradnja kolesarskih stez, rumenih pasov za javni potniški promet in vzpostavitve novih železniških povezav so le nekateri od ukrepov, ki trajnostno mobilnost delajo dostopnejšo za vse ter imajo za skupnost velik pomen. Projekti, kot je ETM, vztrajno dvigujejo zavedanje o pomenu aktivne mobilnosti,« je ob tednu, posvečenem trajnostni mobilnosti, dejal minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, ob tem pa še poudaril pomen zelenega prehoda in trajnostnih naložb tako na občinski kot državni ravni.

Med 16. in 22. septembrom bodo občine tako prebivalce kot obiskovalce povabile k udeležbi v raznovrstnih aktivnostih: organizirani bodo na primer kolesarski izleti, brezplačne popravljalnice koles, Dan brez avtomobila in Park(irni) dan, ponekod bodo razdaljo označevali celo Peš kažipoti. Vrtci in šole bodo najmlajše k hoji spodbujali z igrama Beli zajček in Kokoška Rozi, nekatere učence pa bosta do šole pospremila Pešbus in Bicivlak. Občine bodo predstavile tudi nove pridobitve, na primer izboljšave kolesarske infrastrukture, k sodelovanju pri načrtovanju pa bodo povabile tudi občane. Aktivnosti ETM se bodo marsikje prepletale z evropskim letom mladih, programi delavnic in dogodkov po vsej Sloveniji pa so na enem mestu zbrani na spletni strani tedenmobilnosti.si.

»Najrazličnejši kazalniki so si enotni: dobra dostopnost do dobrin in storitev z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti pomembno dviguje kakovost bivanja. Ponosni smo na rekordno udeležbo 21. ETM, ki kaže na dvig zavedanja o pomenu trajnostnih potovalnih navad in čistega okolja,« je poudarila mag. Polona Demšar Mitrovič, koordinatorka ETM na Ministrstvu za infrastrukturo.

Slovenci smo sicer izrazito avtomobilni. Skoraj 70 % vseh poti opravimo z avtomobilom in v dveh tretjinah osebnih vozil se vozi le ena oseba. Povrhu več kot 50 % voženj z avtomobilom opravimo na razdalji, krajši od dveh kilometrov. To je razdalja, ki bi jo lahko opravili peš ali s kolesom, prispevali k manjši gneči in zmanjšanju emisij iz prometa ter bili deležni pozitivnega vpliva tako na naše zdravje kot počutje. Zato si zjutraj, preden se odpravimo od doma, ponovimo izrek: »Za manj kot dva (kilometra) je avto doma.«

Loader