Izobraževanje za izdelavo načrtov upravljanja mestne logistike

27. oktobra 2022

Ministrstvo za infrastrukturo je spomladi izdalo Nacionalne smernice za pripravo načrta upravljanja mestne logistike. Sprejeti Zakon o celostnem prometnem načrtovanju obvezuje mestne občine z nad 100.000 prebivalci k pripravi tega dokumenta, ostale občine pa  vsebino upravljanja mestne logistike vključijo v občinsko celostno prometno strategijo. 


Za bodoče izdelovalce načrtov upravljanja mestne logistike in strokovni kader na občinah bo v četrtek, 8. 12. 2022, v Ljubljani, organizirano izobraževanje. Več informacij sledi. 

Loader