Zaključni dogodek za lokalne koordinatorje Evropskega tedna mobilnosti

27. oktobra 2022

Zaključni dogodek za lokalne koordinatorje Evropskega tedna mobilnosti

Zaključni dogodek ETM 2022 je bil izveden 19. oktobra 2021 v Semiču, eni izmed dveh najbolj aktivnih občin v ETM 2021. Skupaj z organizatorji se je dogodka udeležilo 43 udeležencev.

Zbrane v dvorani in je ob začetku nagovorila nacionalna koordinatorka ETM mag. Polona Demšar Mitrovič, ter besedo predala županji gostiteljice, Občine Semič, ki je zbrane pozdravila in povedala opisala svojo izkušnjo s sodelovanjem v pobudi. Nacionalna koordinatorka je nadaljevala s pregledom aktivnosti v ETM 2022 v Sloveniji in na mednarodnem nivoju. Predstavila je pomembnejše ugotovitve iz analize izvedbe ETM 2022.

Za njo je Pia Primec z MzI predstavila izkušnje s financiranjem ukrepov ETM 2022 ter predstavila primerjavo s preteklimi leti.
Njeno predstavitev si lahko ogledate TUKAJ.

Sledilo je delo v skupinah. Udeleženci so se razdelili v tri skupine, v vsaki so se razpravljali o določeni temi, ter se nato dvakrat zamenjali. Delavnice so obravnavale naslednje teme: podnebna nevtralnost in ETM, podpora načrtovanju zahtevnejših ukrepov ETM ter izkušnje z delom z mladimi med ETM

Zaključki delavnic so:
Podnebna nevtralnost in ETM
Podnebne spremembe so že dolgo ena od tem ETM, jih občine komunicirajo, vendar so nizko na prioriteti, pogosto izpuščene, saj niso visoko na politični agendi, niso v ospredju županskih kampanj. Bolj so prisotne kot tema v večjih mestih, tema malih občin je še vedno minimalna dostopnost do osnovne oskrbe, predvsem ranljivih skupin prebivalcev, in predvsem mobilnost.
Močno sporočilo udeležencev delavnice je, da naj država močneje deluje v tej smeri predvsem na dveh področjih - naj neha z gradnjo cestne infrastrukture, ki ima za osnovni motiv pretočnost in potovalne čase, predvsem pa naj uredi javni potniški promet, oziroma ga spravi na raven primerni razviti državi v 21. stoletju.
Obstaja nekaj ukrepov ETM, v katerih se omenja podnebne spremembe, se pa ambicioznost ali nabor ukrepov praktično nikjer nista spremenila zaradi pritiska, povezanega s podnebnimi spremembami. Mesta, ki so pristopila v EU misijo razogljičenja do 2030 so šele na začetku te poti, na prometu nimajo pravega odgovora in se šele pripravljajo na to, kaj storiti, je pa ta misija pomembna kot pilot za druga mesta, kot vir financ za večje spremembe in kot motivacija za globje spremembe.
Zaenkrat se kot rešitev za podnebne spremembe preveč izpostavlja elektrifikacija voznega parka, kar je med župani priljubljena tema, zato je treba opozarjati, da je to premalo in da ne rešuje številnih  težav prometa.

Podpora načrtovanju zahtevnejših ukrepov ETM
Občine na splošno pozdravljajo podporo ministrstva pri pripravi aktivnosti in ukrepov v ETM. Za nadgradnjo svojega delovanja si želijo promocijsko kampanjo ETM na nacionalni ravni ter pomoč pri komunikaciji z DRSI in SŽ, večjimi zaposlovalci v občini, pa tudi s samim vodstvom občine.
Za določene aktivnosti, predvsem eksperimentalne ukrepe, si želijo točnih navodil, kako se zadeve lotiti, koga vključiti, kakšna so tehnična navodila, zakonski okvirji, kakšna je predvidena časovnica. Občinam se namreč začne odpirati mnogo vprašanj, ko se želijo lotiti določenih aktivnosti.
Želijo si tudi več podpore države pri vzpostavitvi konkurenčnega javnega potniškega prometa, saj to področje pogosto presega občinske pristojnosti.
Vse občine pa so enotne v mnenju, da bi več zagotovljenih sredstev pomenilo več izvedenih aktivnosti.

Izkušnje z delom z mladimi med ETM
Aktivnosti za mlade (ciljna skupina od 15-29let) so se lotevale večinoma srednje velike in velike občine. Lotevali so se preko direktne komunikacije (okrogla miza, pogovori ob razstavi, sestanki s predstavniki mladinskih organizacij,...) ali posredno (foto natečaji, pridobivanje mnenj, pismo županu,...). Kot uspešne za komunikacijo z mladimi so se izkazali naslednji kanali: mladinske organizacije, mladinska društva, mladinske zveze, mladinski centri, študentski klubi.  Občine ugotavljajo, da mladi ne uporabljajo več Facebooka, pač pa bolj Tik Tok in Instagram. V skupini so oblikovali nekaj konkretnih predlog v korist mladih na področju mobilnosti v občini: Aplikacija za beleženje načina prihoda v šolo; aplikacija, oziroma platforma o lokalnih prevozih v vase, občini ali regiji; Izposoja koles v bike sharing sistemu tudi za dijake; priprava celega elaborata predlogov sprememb v mestu; Kako na žur - nočne linije - akcije Heroji vozijo v pižamah, Peš na žur; uskladitev voznih redov JP z urniki srednjih šol. V iskanju možnosti za izvedbo idej so izpostavili participativni proračun ter možnost vključevanja manjših ukrepov v druge večje projekte občine.

Delu z mladimi je sledila razglasitev najaktivnejših občin in zmagovalk v ETM 2022 ter podelitev priznanj lokalnim koordinatorjem. Nagrade je županja Občine Semič, Polona Kambič, podelila v treh kategorijah. V kategoriji manjših občin je bila zmagovalka občina Razkrižje, preostali nominiranki pa sta bili občini Apače in Črna na Koroškem. Med srednje velikimi občinami so bile najaktivnejše občine Črnomelj, Miklavž na Dravskem polju in Metlika, ki je bila zmagovalka v kategoriji. Med večjimi občinami sta bili najbolj aktivni mestni občini Ljubljana in Maribor ter občina Šentjur. V tej kategoriji je bila zmagovalka Mestna občina Ljubljana.
Za zaključek je občina gostiteljica, Občina Semič, izvedla še terenski ogled za vse prisotne.

 

Loader