Uvedba ukrepa Območje varnih prihodov v šolo tudi v vaši občini

27. februarja 2023

Uvedba ukrepa Območje varnih prihodov v šolo tudi v vaši občini

Preizkus drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Preizkus ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo, je lahko podlaga za prostorsko in prometno prenovo šolskega okoliša, zato spodbujamo k prijavi občine, ki nameravajo v prihodnosti spreminjati prometni režim v neposredni okolici šol.

Občina se skupaj z osnovno šolo lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 9. 3. 2023 do 13. ure na naslov life@ipop.si.


Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi ukrepa šolska ulica ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku in podobno).

Več o sodelovanju si lahko preberete v vabilu.

PRIJAVNICA

Avtor naslovne grafike: IPoP – Inštitut za politike prostora

 

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni
projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne
spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
IPoP - Inštitut za politike prostora si v primeru sprememb glede sofinanciranja iz sredstev projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE pridržuje pravico, da aktivnosti, predvidene v vabilu, deloma ali v celoti ne
izvede.

Loader