JAVNI RAZPIS: Sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023

28. aprila 2023

JAVNI RAZPIS: Sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2023

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2023, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Na spletni strani ministrstva, pod javnimi objavami je dosegljiva celotna razpisna dokumentacija.

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd.

Predvidenih sredstev za vse razpisane vsebine je 210.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 30. 5. 2023.

Javni razpis se izvaja v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.
Celotna objava javnega razpisa je dosegljiva TUKAJ.

 

Loader