Razmišljate o nakupu kolesarskega stojala?

25. maja 2023

Tudi za kolesa je potrebno zagotoviti primerno infrastrukturo. Primerna parkirana mesta za kolesa na vseh glavnih ciljnih lokacijah so ena izmed glavnih komponent, ki dnevne migrante spodbudijo k spremembi potovalnih navad.
Kolesarjem najbolj prijazna parkirišča sledijo predvsem dvema načeloma:
 - Primerna stojala, ki omogočajo zaščito pred krajo koles in vandalizmom.
- Lokacija parkirnega mesta kolesa mora biti v primerjavi z avtomobilskimi parkirišči bliže ciljni točki poti.
Kakšna so primerna stojala?
Kot primerna stojala za priklenitev kolesa se šteje dovolj visoko stojalo v obliki narobe obrnjene črke U (ali različnih drugačnih oblik v predvidenih merah stojala), ki je stabilno in omogoča hkratno priklenitev tako okvirja kot vsaj enega izmed koles. Na eno stojalo se lahko priklene dve kolesi, vsako iz svoje strani. Za naslon in priklenitev manjših koles je primerno zagotoviti tudi vmesno povezovalno cev.

Normativ za širino parkirnega mesta je določen na podlagi širine kolesa, ki je cca. 60 – 70 cm plus stranski prostor za dostop kolesarja za priklenitev kolesa. Skupno mora biti tako med enim in drugim stojalom najmanj 1,0 m, za udobno rabo pa vsaj 1,20 cm ali več. Dolžina enega kolesarskega parkirišča meri med 2,0 in 2,3 m; v kolikor so za parkiranimi kolesi fizične ovire, le te za udoben dostop do stojala ne smejo biti bliže kot 1,5 m od točke zadnjega dela parkiranih koles. Na površini 100 m2 se lahko postavi stojala za 40 parkirnih mest za kolesa.

Neprimerna kolesarska stojala
V Sloveniji obstaja več različnih kolesarskih stojal (betonska stojala, spiralna stojala, stojala le za sprednje kolo), ki so neuporabna, saj ne omogočajo priklenjanje kolesa na okvir. Prav tako na takšna stojala ni možno kolesa nasloniti, ampak le vpeti prednje kolo, kar v določenih primerih povroči krivljenje obroča koles. Primeri neprimernih kolesarskih stojal so prikazani na spodnji sliki.

Podrobna priporočila lahko najdete v Smernicah za umeščanje kolesarske infrastrukture in Pravilniku o kolesarskih površinah (43. in 44. člen). Med gradiva smo dodali tudi Vodič za izgradnjo kolesarskih parkirišč.

Loader