Prevozna revščina naslovljena v Uredbi o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje

17. maja 2023

Prevozna revščina naslovljena v Uredbi o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje

Svet EU je 25. 4. 2023 potrdil Uredbo o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje. Slovenski prevod Uredbe, objavljene v Uradnem listu EU najdete tukaj:

Publications Office (europa.eu)

Uredba zaradi zagotovitve pravičnega in vključujočega prehoda naslavlja ranljive skupine na področjih prevozne in energetske revščine, ki bodo zaradi ukrepov Evropskega zelenega dogovora, torej ukrepov za zmanjševanje emisij ter doseganja ničelne stopnje emisij najkasneje do leta 2050, še posebej prizadeti.

Sredstva za odpravo socialnih posledic prehoda bodo zbrana iz nove sheme trgovanja z emisijami v prometu in v stavbah ter sredstev držav članic EU. Na področju prometa bodo namenjena izboljšanju infrastrukture in storitev na podlagi načrta porabe, ki mora biti pripravljen do leta 2025.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za naravne vire in prostor sta se lotila problematike mobilnostne revščine in prevozne revščine že v letu 2022 s predlogom projekta »Mobilnostne revščina v RS« v okviru ciljnega raziskovalnega programa CRP  V6-2251 2022.

V prvem sklopu so izvajalci projekta pripravili definiciji mobilnostne in prevozne revščine. Ker je vsebina precej nova in pojmi še neuveljavljeni, jih pošiljamo v javno rabo.

Mobilnostna revščina je širši pojem in naslavlja vse potovalne načine. Prevozna revščina obravnava le prevoz oseb.

„Mobilnostna revščina je stanje, ko ima posameznik ali gospodinjstvo omejen dostop do zanj ključnih storitev in dejavnosti, ker je pot do njih neustrezna ali si prevoz težko privošči.“

„Prevozna revščina je stanje, ko ima posameznik ali gospodinjstvo omejen dostop do zanj ključnih storitev in dejavnosti, ker je prevoz do njih neustrezen ali si ga težko privošči.“

 

Loader