V juliju prvo usposabljanje za presojevalce kakovosti celostnih prometnih strategij

25. maja 2023

V juliju prvo usposabljanje za presojevalce kakovosti celostnih prometnih strategij

V sredo, 12. 7. 2023 bo v Ljubljani usposabljanje za presojo kakovosti celostnih prometnih strategij (presojo kakovosti določa 28. člen Zakona o celostnem prometnem načrtovanju).

Pogoji za udeležbo na usposabljanju so:

-  izobrazba najmanj raven 8 po SOK ali višje (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih), ki je povezana s področjem prometnega načrtovanja ali urejanja prostora;

-  potrdilo o opravljenem usposabljanju za pripravo CPS skladno s Smernicami za pripravo CPS v zadnjih sedmih letih;

-  reference pri pripravi vsaj treh CPS-jev.

Če izpolnjujete pogoje za udeležbo na usposabljanju in želite izvajati nalogo presojevalca kakovosti CPS, si prosim rezervirajte čas. Več podrobnosti o usposabljanju s prijavnico sledi.

Loader