Varčne poti za več življenja

13. septembra 2023

Varčne poti za več življenja

Med 16. in 22. septembrom bodo v kar 98-ih občinah po vsej Sloveniji potekale številne aktivnosti, ki bodo v okviru letošnje teme »Varčne poti« občane in občine povezale v prizadevanjih za uresničenje bolj trajnostnih oblik mobilnosti. Kot vsako leto bodo tudi letos občine teden mobilnosti izkoristile za aktivno ozaveščanje in promocijo vseh tistih potovalnih načinov, ki so bolj zdravi, manj škodljivi in predvsem manj potratni od vožnje z avtomobilom.

Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja. Čeprav je ugotovitev skrb vzbujajoča, pa še zdaleč ne vključuje vseh stroškov motoriziranega prometa, na primer stroška gradnje prostorsko potratne infrastrukture, ali pa stroškov nesreč, onesnaževanja in podnebnih sprememb.

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je posebej izpostavil pomen širokega zavedanja o negativnem odtisu naših vsakodnevnih aktivnosti: »Živimo v družbi, v kateri obstaja visoko zavedanje o škodljivosti obstoječih praks, še vedno pa jih ne nadomeščamo v potrebnem obsegu. Evropski teden mobilnosti v tem pomenu igra pomembno vlogo – občine in njihove občane spodbuja k iskanju idej ter rešitev za bolj trajnostne oblike opravljanja vsakodnevnih poti

V obdobju odpravljanja škod po katastrofalnih poplavah ostaja trajnostna mobilnost pomembna vsebina za številne občine, predvsem zato, ker je področje prometa neposredno povezano s podnebnimi spremembami. Kljub težkim razmeram se je povabilu na sodelovanje v 22. izvedbi Evropskega tedna mobilnosti odzvalo kar 98 občin iz vse Slovenije. Te bodo od 16. do 22. septembra svoje občane in obiskovalce z raznolikimi spodbudami vabile k prekinitvi starih, predvsem pa potratnih navad. Pozivale bodo k opuščanju uporabe avtomobila, izbiri varčnih in zdravih alternativ ter spodbujanju pozitivnih sprememb.

»Želimo opozoriti na dejstvo, da obstajajo veliko bolj racionalni načini opravljanja poti – morda na prvi pogled ponujajo manj prestiža in udobja, vendar nam zagotavljajo svetlejšo prihodnost. Navsezadnje spodbujamo tudi k razmisleku o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom ali se odločili za eno od oblik aktivne mobilnosti,« je cilje ETM povzela mag. Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorica ETM na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Posebnost letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti je izvedba aktivnosti, ki bodo koordinirano izboljševale pogoje za hojo in kolesarjenje po vsej Sloveniji. Pod motom POSPRAVIMO ULICE bodo občine namreč nagovorile slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Čeprav je infrastruktura zanju marsikje že primerna, pa so na njej vse prevečkrat številne ovire, ki bi jih bilo treba zaradi preglednosti, varnosti in udobnosti uporabe prestaviti na primernejše mesto ali celo odstraniti. Ključni rezultat aktivnosti POSPRAVIMO ULICE bodo bolj urejene in bolj varne površine za pešce in kolesarje ter bolj ozaveščeni prebivalci, vodstva občin in drugi deležniki.

 Več informacij:

Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti
polona.demsar-mitrovic@gov.si / 01 478 82 48
tedenmobilnosti.si / sptm.si
Loader