Več kot polovica prebivalcev Slovenije na običajnih poteh nikoli ne uporablja javnega potniškega prometa, večina pa se pelje v službo z avtomobilom sama

16. oktobra 2023

Ste vedeli, da več kot polovica prebivalcev Slovenije na običajnih poteh nikoli ne uporablja javnega potniškega prometa? In, da se več kot trikrat več prebivalcev v službo ali šolo pelje samih s svojim avtomobilom kot pa s sopotniki?

Tako so v letu 2022 nakazali rezultati javnomnenjske raziskave, ki jih je za projektne partnerje združene v projektu ReMOBIL izvedla Mediana, inštitut za raziskovanje trga in medijev.

Kako pa običajno na delovno mesto potujejo zaposleni v lokalni samoupravi in na regijskih razvojnih institucijah? Kaj jim preprečuje in kaj bi jih spodbudilo, da bi te poti opravljali na bolj trajnosten način? Ali njihov delodajalec omogoča delo na daljavo oz. od doma? To in še več želijo v okviru projekta ReMOBIL ugotoviti z dodatno raziskavo.

Zato vse zaposlene v občinskih upravah, regionalnih razvojnih agencijah in na območnih razvojnih agencijah naprošajo k izpolnitvi spletne ankete.

Ta je dostopna na spletni povezavi: TUKAJ

Rezultati ankete bodo uporabljeni za oblikovanje ukrepov, ki bodo predstavljeni na nacionalnem posvetu v začetku leta 2024.

 

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, ki predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Izvaja se v letih 2022 do 2024. Vodilni partner je Posoški razvojni center. V projektu sodelujejo še Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d. in Ljubljanski urbanistični Zavod d. d. Pomembno vlogo ima projektni partner iz Norveške Viken County Council, ki je okrožje norveškega glavnega mesta Oslo. V projektu se s prenosom dobrih praks iz tujine naslavlja bolj učinkovito načrtovanje trajnostne mobilnosti. Model se preizkuša v okviru šestih vzpostavljenih regionalnih centrov mobilnosti. Delovanje regijskih centrov mobilnosti olajšuje sodelovanje lokalnih in regionalnih ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za naravne vire in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).

Naslovna fotografija: Kelly

Loader