Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028

2. februarja 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo vse zainteresirane obvešča, da je v pripravi Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028 (JR UTM 2024), ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (PEKP 21–27).

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov izvedbe infrastrukturnih oziroma organizacijskih ukrepov trajnostne mobilnosti, načrtovanih v občinskih celostnih prometnih strategijah (CPS oz. OCPS). Gre za podporo izvedbi ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti na lokalni ravni, ki se zagotavlja s sredstvi Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«.

V okviru javnega razpisa se nepovratna sredstva dodeljujejo za sofinanciranje investicij v okviru naslednjih upravičenih namenov:

  • celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti,
  • ureditev namenskih površin za javni potniški promet (JPP),
  • infrastruktura za pešce,
  • infrastruktura za kolesarje in
  • digitalizacija za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

 

Predvideni termin objave razspisa je marec/april 2024.

Vse informacije si preberite TUKAJ.

Loader