JAVNI RAZPIS: Sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024

17. maja 2024

JAVNI RAZPIS: Sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2024, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Na spletni strani ministrstva, pod javnimi objavami je dosegljiva celotna razpisna dokumentacija.

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd.

Predvidenih sredstev za vse razpisane vsebine je 500.000,00 EUR, maksimalna možna višina sofinanciranja je do 10.000,00€.

Rok za oddajo vlog je 24. 6. 2024.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa lahko zastavite najkasneje do 18. 6. 2024 na spletno pošto etm.mope@gov.si

Javni razpis je financiran v okviru Sklada za podnebne spremembe.
Celotna objava javnega razpisa je dosegljiva TUKAJ.

 

Loader