Poročilo Evropskega računskega sodišča na področju trajnostne mobilnosti v EU

25. marca 2021

“Zaključek novega poročila Evropskega računskega sodišča (Sodišče) je, da šest let po tem, ko je Evropska komisija pozvala h koreniti spremembi, ni jasno videti, da bi mesta v EU bistveno spreminjala svoje pristope k temu, kako naj se premikajo ljudje v mestih in kako preusmeriti mestni promet na bolj trajnostne in okolju prijazne načine prevoza. Zlasti se ni bistveno zmanjšala uporaba osebnih avtomobilov in onesnaženost zraka v mnogih mestih še vedno presega varne ravni” (ERS – Sporočilo za javnost, Luxemburg, 3. marec 2020). 

Celotno poročilo si lahko preberete TUKAJ.

***opomba: V poročilu Evropskega računskega sodišča, se namesto termina celostna prometna strategija (CPS) uporablja napačen termin – načrt za trajnostno mobilnost. Pri tolmačenju besedila upoštevajte da gre za CPS.

Loader