• Domov
  • Dobre prakse
  • Občina Bohinj še korak bližje novemu potniškemu središču Bohinjska Bistrica

Občina Bohinj še korak bližje novemu potniškemu središču Bohinjska Bistrica

Novo potniško središče Bohinjska Bistrica bo postalo glavna vstopna in prestopna točka za celotno občino in bo enakovredno podpiralo vse načine mobilnosti, zato so se v Občini Bohinj v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) odločili za projektni natečaj. 

28. septembra 2022

Na projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za potniško središče Bohinjska Bistrica – multimodalno vozlišče na železniški postaji je prispelo 9 natečajnih idejnih projektov. (Vir: Wikipedia, David Edgar)

9 natečajnih idejnih projektov

Bohinjska Bistrica

Bohinjska Bistrica

Na projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za potniško središče Bohinjska Bistrica – multimodalno vozlišče na železniški postaji je prispelo 9 natečajnih idejnih projektov.

Zmagovalni projekt rešuje prometne tokove novega potniškega središča  

Predmet natečaja je bila umestitev avtobusne postaje in ureditev vseh prometnih in zunanjih površin, zasnova širšega območja centralne avtobusne in železniške postaje.

Zmagovalno rešitev je ustvarila arhitekturna ekipa, ki jo sestavljajo Denis Hitrec, Tadej Urh, Helena Vozlič in Matej Vozlič v sodelovanju z gradbenim inženirjem Petrom Brglezom. Del projekta je zajemal vključitev parkirišč za osebne avtomobile, avtodome, taksije, shuttle, kolesa ter ureditev dostopa na avtovlak.

Potniško središče poleg ureditev, namenjenih različnim oblikam mobilnosti, obsega tudi pokrito čakalnico, trgovsko-gostinski program in turistično informacijsko točko.

Strokovna komisija v poročilu navaja, da zmagovalni projekt:

Prepričljivo programsko in funkcionalno rešuje prometne tokove novega potniškega središča. Na potniškem otoku ter obstoječih in novih stavbah smiselno preplete programe, posebno kakovost rešitve pa je komisija prepoznala v ohranjanju glavnih nosilcev identitete obravnavanega prostora: ohranja in nadgrajuje vzorec postavitve historičnih stavb ter ohranja zeleno brežino (nasuto ježo) kot pomnik na ostalino izkopa železniškega predora

- Strokovna komisija (Vir: https://zaps.si/)

Dobre prakse ETM

Oglej si tudi Dobre prakse, ki so bile izvedene v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Preberi več
Loader