V Slovenj Gradcu hodijo v šolo s kolesom

Uspešna kolesarska zgodba slovenjgraških šolarjev sega v leto 2014, ko je Občina Slovenj Gradec sprejela nov odlok. Na podlagi tega so bili do šolskih prevozov upravičeni osnovnošolci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre in jim lokalni SPVCP (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) omogoča varno pot do šole. To je sprva sprožilo nezadovoljstvo staršev, kasneje pa številne raziskave in akcije, ki so pripomogle k razcvetu trajnostne mobilnosti v Slovenj Gradcu.

28. septembra 2022

Nov odlok je dolgoročno posegel v prometne navade in odločitve šolarjev. (Vir: Shutterstock)

Projekt S kolesom v šolo je povezal različne partnerje

NVO (nevladne organizacije) so se v sodelovanju z lokalnim podjetjem, osnovno šolo in občino hitro organizirale in se dogovorile za pilotni projekt S kolesom v šolo, ki so ga skupaj začeli izvajati v šolskem letu 2015/16. Dva predstavnika nevladnih organizacij sta projekt predstavila učiteljskemu zboru, učitelji pa potem staršem na prvih roditeljskih sestankih in tudi v samih razredih.

V projekt se je na začetku vključilo kar 18 % vseh učencev, ta procent je danes še višji. Gre za dober rezultat ob upoštevanju dejstva, da je 40 % učencev upravičenih do šolskega prevoza.

Projekt se je vsako leto nadgrajeval in šolarjem ponujal vse več možnosti. V letu 2016 se je v sodelovanju z NVO-ji izdelala aplikacija, ki spodbuja učence, da v šolo prihajajo s kolesom, s skirojem ali rolko.

Aplikacija učence, ki še nimajo kolesarskega izpita, spodbuja k uporabi skiroja ali rolke. (Vir: Shutterstock)

Nagrada za učence

Slovenj Gradec

Slovenj Gradec

K spodbujanju projekta se je vključila tudi lokalna trgovina s servisom koles. Konec leta z vrednostnim kuponom nagradi učence, ki v okviru projekta s Kolesom v šolo dosegajo najboljše rezultate. Poleg kupona učenci dobijo še priznanje, kjer so zapisani njihovi dosežki – število prevoženih kilometrov in poti v aktualnem šolskem letu.

Občina  je  poskrbela,  da  je  šola  dobila  pokrita  kolesarska  stojala,  zato učenci  koles  niso večpuščali  na  neprimernih mestih. (Vir: Občina Slovenj Gradec)

Nagrade in priznanje kot motivacija za spodbujanje projekta

Glede na uspešnost projekta nas ne preseneča, da je bil ta opažen in potrjen na področju projektov trajnostne mobilnosti z različnih strani.

  • Občina je projekt S kolesom v šolo predstavila lokalnim in regionalnim koordinatorjem ETM ter dobila priznanje za program Evropskega tedna mobilnosti 2017.
  • V istem letu je projekt finančno podprla tudi Agencija RS za varnost prometa.
  • V maju 2017 je bil projekt na okrogli mizi Dan e-mobilnosti predstavljen tedanji evropski poslanki mag. Violeti Bulc in tedanjemu predsedniku državnega zbora dr. Milanu Brglezu.
  • Gospodarska zbornica Slovenije je interaktivni števec kolesarja v projektu S kolesom v šolo nagradila s srebrnim priznanjem za inovacije.

Najbolj pomembni so pozitivni učinki projekta, ki jih čutijo prebivalci

Največ pa seveda pomenijo pozitivne spremembe, ki jih zaznavajo partnerji projekta S kolesom v šolo.

  • Zmanjšanje jutranje konice z avtomobili v neposredni okolici šole, kar vpliva na bolj čist zrak in večjo varnost pešcev, kolesarjev in skiroistov.
  • Krepitev zdravih potovalnih navad že pri najmlajših učencih.
  • Ureditev varnih kolesarskih poti, kar spodbuja tudi druge prebivalce, da se po vsakodnevnih opravkih odpravijo s kolesom.
  • Uspešno sodelovanje različnih partnerjev: šole, občine, lokalnega podjetja in trgovine s servisom koles itd.

Občina  je  poskrbela,  da  je  šola  dobila  pokrita  kolesarska  stojala,  zato učenci  koles  niso večpuščali  na  neprimernih mestih. 
(Vir: Shutterstock)

Dobre prakse ETM

Oglej si tudi Dobre prakse, ki so bile izvedene v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Preberi več
Loader