Zapora majhne ulice je lahko velika sprememba

Občina Črna na Koroškem je usmerjena v trajnostni razvoj in s številnimi projekti skrbi za urejeno okolje in ohranjanje narave. Pri razvoju kraja se trudijo upoštevati posamezne potrebe, mnenja in predloge različnih ciljnih skupin občanov, prav tako pa tudi priporočila strokovnjakov. Med sodobne in specifične rešitve, ki se opirajo na tradicijo ter povezujejo preteklost s sedanjostjo, sodi tudi sprememba na Kovačevi ulici.

28. septembra 2022

Črno na Koroškem z vseh strani obdajajo hribi, doline, potoki, gozdovi in gore, zato pri razvoju občine veliko pozornosti namenjajo trajnostnim vidikom. (Vir: https://www.koroskenovice.si/)

Hoja predstavlja pomemben del občinske prometne strategije

Občina Črna na Koroškem je v letu 2017 pripravila Celostno prometno strategijo občine, ki predstavlja temelj za nadaljnje urejanje prostora in prometa v občini.

V strategiji ima hoja pomembno vlogo in predstavlja enega izmed njenih stebrov.  (Vir: Shutterstock)

Naselja v občini so sredi narave, zato je hoja prijetna. Na območju občine in v neposredni okolici so urejene poti za prosti čas (pohodne, učne, planinske), ki spodbujajo občane k hoji v naravi, kar posredno spodbuja hojo pri opravljanju vsakodnevnih opravkov.

Krajani lahko veliko poti (predvsem v strnjenih naseljih Črne na Koroškem in Žerjava) opravijo peš, zato večino ukrepov za spodbujanje hoje načrtujejo ravno v teh naseljih ter ob prometnicah, ki vodijo do naselij.

Trajna zapora ulice v središču 

Občina se je odločila za nov trajen ukrep zapore ulice - v središču kraja je bila urejena pešpot Kovač ob Javorskem potoku. Ta predstavlja pomembno pot krajanom pri vsakdanjih opravkih, prav tako pa je povezana s tematskimi in učnimi potmi v kraju.
Urejena pešpot Kovač povezuje zaščiteno vaško jedro s sodobnejšim kulturnim kompleksom, predstavlja pa tudi del varne šolske poti, po kateri se vsak dan podajo učenci naše osnovne šole. Ob poti se nahaja tudi enota VDC Kovač, ki jo obiskujejo uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, ki so tam vključeni v različne zaposlitve in dejavnosti. 
 

Kovačeva ulica

Črna na Koroškem

Črna na Koroškem

Kovačeva ulica je urejena v podobi nekdanje kovaške dejavnosti. V tlakovano pot so vključeni simboli, ki opozarjajo na značilnosti, ki zaznamujejo kraj: podkev, snežinka, kovaška kladiva, olimpijski krogi, akumulator.

Pred zaprtjem ulice za promet je v tem delu potekala prevozna cesta, ki so si jo delili vozniki in pešci. Z zanimivo zasnovo arhitektke je postala slikovita pešpot, ki stanovalcem ulice še vedno omogoča dostop z avtmobilom, sicer pa je promet z avtomobili po njej prepovedan.

Ureditev pešpoti se je pričela v letu 2017 s celovito prenovo ulice v skladu z izdelano arhitekturno zasnovo, slavnostna otvoritev pa je bila avgusta leta 2018 v okviru 63. Koroškega turističnega tedna. (Vir: ObčinaČrna na Koroškem)

Sprememba ulice v pešpot je pridobFrame 337.pngitev za vse občane

Na podlagi opažanj in povratnih informacij v občini verjamejo, da so novo pridobitev krajani zelo dobro sprejeli. Po novi pešpoti opravijo večino svojih poti in se zdaj tam počutijo bolj varne, prav tako jih več ne motijo hrup in izpušni plini avtomobilov. Na ulici skupaj z društvi, otroci iz vrtca in učenci osnovne šole ter uporabniki CUDV Črna organizirajo različne dogodke in aktivnosti.

V prazničnem decembru Kovačevo ulico okrasijo, pešpot pa gosti tudi božično-novoletni sejem in s tem postaja pomembno zbirališče za krajane in obiskovalce Črne na Koroškem. (Vir: ObčinaČrna na Koroškem)

Dobre prakse ETM

Oglej si tudi Dobre prakse, ki so bile izvedene v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Preberi več
Loader