Kolesarska strategija v Podonavju (ang. Danube Cycle Plans)

4. junija 2021

Kolesarska strategija v Podonavju (ang. Danube Cycle Plans)

Kolesarstvo je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno kot prometni način dnevne mobilnosti. Delež poti v Slovenij, opravljenih s kolesom, je po raziskavi potovalnih navad Statističnega urada Slovenije iz leta 2017 4,5 % in raste predvsem v mestih. Najvišji je v Ljubljani, kjer je bilo leta 2013 11,1 % poti opravljenih s kolesom, po oceni Mestne občine Ljubljana jih je bilo leta 2020 že 16 %. Prav tako pa naši profesionalni kolesarji dosegajo vrhunske rezultate in motivirajo vse nas k redni rekreaciji, z različnimi vrstami koles. Uporaba kolesa prispeva tudi k zniževanju emisij iz prometa, krepi zdravje in ima pozitivne gospodarske učinke.

Raziskava Zakaj ljudje potujejo kot potujejo? je pokazala, da mestne kolesarje od redne uporabe kolesa za vsakodnevne poti odvrača predvsem slaba infrastruktura in nepovezano kolesarsko omrežje.

Razvoj kolesarske infrastrukture na nacionalni ter mednarodni ravni pogosto nima usklajenega strateškega načrtovanja ter sistemskega financiranja in izvajanja, zato je kolesarjenje pogosto spregledano v prometnih politikah države in celostnih prometnih strategijah občin. Rezultat je slabo načrtovanje urbanih ureditev.

Ministrstvo za infrastrukturo se je zato vključilo v mednarodni projekt Danube Cycle Plans, na programu Podonavje. Vodilni partner projekta je avstrijska Agencija za okolje, vključenih pa je še 8 partnerjev iz držav programa Podonavje:

Češka, Partnerstvo za urbano mobilnost 
Slovaška, Ministrstvo za promet in infrastrukturo
Madžarska, KTI inštitut za prometne vede
Hrvaška, Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo
Srbija, Mednarodno združenje turističnih organizacij Podonavja
Bolgarija, Združenje za alternativni turizem
Romunija, Nacionalni inštitut za raziskave in razvoj v turizmu 

V sklopu projekta se bodo projektni partnerji omenjenih izzivov lotili s pomočjo akcij za okrepitev treh stebrov razvoja kolesarjenja:

(1) priprava nacionalnih kolesarskih strategij, na podlagi skupne mednarodne kolesarske strategije Podonavja, za dosego lažjega razvoja kolesarskih politik na nacionalni in mednarodni ravni;

(2) podpora razvoju kolesarske infrastrukture, z opredelitvijo omrežja Podonavskih kolesarskih poti, razvojem skupnih standardov in oblikovanjem načrta za nadgradnjo trenutnega stanja;

(3) povečanje ozaveščenosti ključnih deležnikov o potrebah kolesarjev, spodbujanje kolesarjenja v celotni Podonavski regiji, z uvedbo mentorskega sistema, dogodkov in z organizacijo nacionalnih kolesarskih konferenc.

Ključni rezultati projekta v Sloveniji bodo:

  • vzpostavitev delovne skupine za pripravo Kolesarske strategije Slovenije,
  • kolesarska strategija Slovenije,
  • evidentiranje obstoječe infrastrukture, določitev manjkajočih odsekov,
  • več strokovnih delavnic za projektante, strokovne sodelavce, odločevalce,
  • organizacija nacionalne kolesarske konference.

Ob koncu projekta, leta 2022, bodo imeli ključni deležniki boljše pogoje za spodbujanje kolesarjenja, kot okolju prijaznega prometnega načina.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-cycle-plans

Kolesarske povezave v Sloveniji 2020 | Avtor Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Kolesarske povezave v Sloveniji 2020 | Avtor Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

INFORMACIJE O PROJEKTU:
Projekt je sofinanciran s sredstvi EU (ERDF, IPA).
Skupna vrednost projekta: 1.682.760,75 EUR
Prispevek EDRF: 1.291.787,05 EUR
Prispevek IPA: 138.559,56 EUR
Prispevek partnerjev projekta: 252.414,14 EUR
Projekt je del tretjega poziva transnacionalnega programa Podonavje (Danube Transnational Programme).
Namen projekta: Boljša povezanost in energetska učinkovitost regije Podonavja.
Cilji projekta: Podpreti okolju prijazno in varno infrastrukturo ter uravnotežiti dostopnost urbanih in ruralnih območij. 

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader