Varnejše kolesarske povezave na območju Podonavja - SABRINA

2. junija 2022

Varnejše kolesarske povezave na območju Podonavja - SABRINA

Kolesarska infrastruktura na območju Podonavja je v večini na zgodnji stopnji razvoja, kar še posebno velja za območja izven urbanih centrov. V glede na koristi, ki jih na področju okolja, turizma, zdravja, multi-modalnosti in podobno prinaša kolesarjenje, to predstavlja priložnost pa tudi precejšnje varnostno tveganje, če se ga neustrezno obravnava.

V današnjih COVID-19 časih postaja po vsem svetu kolesarjenje način transporta s socialno distanco kot tudi sredstvo za rekreacijo. Povečana uporaba kolesa nas mora opomniti, da moramo izboljšati tudi infrastrukturo, ki mora postati varnejša, predvidljivejša, trajnostna in udobna. Kolesarjenje je praktična rešitev za trajnostno mobilnost in razvoj, ki pridobiva na pomenu med nacionalnimi, regionalnim in lokalnimi oblastmi.

Projekt SABRINA se osredotoča na varnost infrastrukture za kolesarje, ki predstavljajo enega najbolj ranljivih prometnih udeležencev. Obravnava varnostna vprašanja kolesarske infrastrukture na obstoječih, načrtovanih in manjkajočih kolesarskih koridorjih, ki prečkajo devet držav na območju Podonavja. Naš cilj je izboljšati pogoje za varnost cestne kolesarske infrastrukture v regiji skozi povečanje sposobnosti vseh relevantnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih deležnikov za gradnjo in izboljšavo kolesarske infrastrukture na varen in trajnosten način.

Prioriteta: Bolje povezano in energetsko odgovorno Podonavje

Specifični cilj: Podpora okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov ter uravnotežene dostopnosti  urbanih in ruralnih območij

Partnerji projketa:

Evropski inštitut za ocenjevanje cest – EuroRAP, SI

Univerza v Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, HR

Kuratorium für Verkehrssiche rheit, AT

Nyugat-Pann on Terület- és Gazdaságfejle sztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., HU

Partnerství pro městskou mobilitu, CZ

Asociatia Green Revolution, RO

Občina Ilirska Bistrica, SLO

AGILE transport analysis S.R.L, RO

Avtomobilski klub Moldavije, MD

Club “Sustainable Development of Civil Society, BG

Ekopolis Foundation, SK

Pridruženi strateški partnerji:

Ministrstvo za morje, transport in infrastrukturo, HR

Ministrstvo za regionalni razvoj, CZ

Ministrstvo za promet, CZ

Ministrstvo za infrastrukturo, SLO

Informacije o projektu:

Akronim projekta: SABRINA

Pričetek izvajanja projketa: 1.7.2020

Zaključek projekta: 31.12.2022

Skupna vrednost projekta: 2.086.019,00 EUR, od tega prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj 1.701.992,40 EUR,  Evropski instrument sosedstva 71.123,75 EUR.

Spletna stran ProjektaFacebook stranTwitter profil

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropski instrument sosedstva.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropski instrument sosedstva.

 

 

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader