Celje se pelje s kolesom v šolo in službo

9. septembra 2022

Celje se pelje s kolesom v šolo in službo

Projekt Celje se pelje trajnostno v šolo so v Mestni občini Celje zasnovali v sodelovanju z Zavodom Vozim, kjer so mesec dni spodbujali prihod v šolo s kolesi, peš, javnim prevozom in drugimi oblikami trajnostne mobilnosti. V akciji, ki so jo podprle prav vse osnovne šole v Celju, je sodelovalo 2.437 učencev (od nekaj več kot 3.600, kolikor jih obiskuje celjske OŠ). V povprečju so, v času od sredine maja do sredine junija, izvedli tri četrtine od vseh prihodov v šolo na trajnostni način.

»Navdaja nas zadovoljstvo, da so se celjske šole tako odlično odzvale na ta projekt. Takšni odlični rezultati nas opogumljajo, da je naša usmeritev k uveljavljanju trajnostne mobilnosti v Mestni občini Celje na pravi poti, zato jo bomo še krepili in nadgrajevali. Vse s ciljem, da bi postopoma spremenili potovalne navade ljudi, da bi prebivalci Celja bolj kot avtomobil za pot v šolo, službo in po opravkih uporabljali kolo, javni prevoz ali pa se odločili za hojo. Tako bomo v Celju imeli čistejše okolje, boljši zrak in posledično bolj aktivne in zdrave občane. Navdušujoče je, da ste tudi mladi tako zavzeto prispevali k tem ciljem,« je ob koncu akcije učence nagovoril podžupan Vladimir Ljubek.

  • slide
  • slide
  • slide

Pomen razvijanja dobrih navad in praks na področju trajnostne mobilnosti spodbuja tudi Miran Gaberšek, višji svetovalec za promet na oddelku za okolje in prostor ter komunalo na Mestni občini Celje. Poudarja, da je morajo dobre navade kot so vožnja s kolesom, hoja, uporaba javnega prevoza postati način življenja in da jih je treba razvijati že v otroških letih, k čemur morajo spodbujati tudi starši.

Z rezultati projekta so bili zelo zadovoljni tudi v Zavodu Vozim, kjer so zasnovali oziroma nadgradili projekt Celje se pelje s kolesom, ki so ga v Mestni občini Celje začeli v minulem letu. »Glede na odziv sklepamo, da se šole res zavedajo pomembnosti aktivnega prihoda v šolo in učence resnično spodbujajo k temu. Kot je razvidno iz podatkov, ki smo jih pridobili, si tudi večina učencev želi v šolo prihajati trajnostno, kar so v teh štirih tednih tudi dokazali,« pa je povedala predstavnica Zavoda Vozim Anja Zagomilšek in dodala »podobne aktivnosti je smiselno ponavljati vsako leto, saj se bo tako spremenilo dojemanje in vedenje med mladimi, ki bo vplivalo tudi na ostale.«

Projekt Celje se pelje trajnostno v šolo in službo so z objavami na družbenih omrežjih spodbujali tudi v času poletnih počitnic, posebno pozornost aktivnemu prihodu v šolo pa bodo ponovno namenili septembra, še posebej v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Takrat v Celju ponovno pripravljajo pester program, katerega soustvarjajo tako šole kot vrtci. Letos bodo pa posebno pozornost namenili še mladim na srednjih šolah, s katerimi bodo skozi delavnice pridobivali njihove bogate ideje za spodbujanje trajnostne mobilnosti med svojimi vrstniki, mlajšimi in starejšimi.

Celje se pelje s kolesom v šolo in službo

Avtor fotografij: OŠ Lava
Besedilo pripravil: Zavod Vozim in Mestna občina Celje

Predlagaj projekt

Želimo si vaših informacij o uspešnih ukrepih trajnostne mobilnosti. Predstavite nam projekt, ki bo navdihnil tudi ostale uporabnike SPTM.
Pridržujemo si pravico, da vas lahko v primeru nejasnosti ali pomanjkljivih informacij povabimo k dopolnitvi ali pojasnilom.

Pošlji predlog projekta
Loader