4. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

20. februarja 2020

12.02.2020

20:45

Austria Trend hotel Ljubljana

12. 2. 2020 se je v ljubljanskem hotelu Austria Trend odvila že četrta nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti v Sloveniji. Konference so se udeležili predstavniki občin, regij, različnih resorjev, ponudnikov javnega prevoza ter strokovnih institucij, ki se ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo in prostorskim načrtovanjem.

Udeležence je uvodoma nagovorila ministrica mag. Alenka Bratušek, ki je prvenstveno poudarila pomen dobre železniške infrastrukture. Povedala je, da zanjo trajnostna mobilnost pomeni čim bolj energetsko ekonomično in okolju prijazno potovanje iz točke A do točke B, obenem pa je predstavila ukrepe, ki so bili sprejeti v času aktualnega mandata.

Osrednja tema letošnje konference je bila integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Primer dobre prakse nam je predstavil avstrijec Karl-Heinz Posch na primeru dunajskega projekta Aspern Seestadt. Celovit pristop pri načrtovanju te soseske na obrobju Dunaja je zagotovil, da je bila železniška povezava s centrom mesta zgrajena, še preden se je pričela gradnja same soseske. Tudi sicer je soseska zgrajena po vseh principih trajnostne mobilnosti.

Sledila je panelna razprava z mag. Polono Demšar Mitrovič (MZI), dr. Aljažem Plevnikom (UIRS), mag. Mojco Piry (MOP), Aleksandro Torbico (MONG) in Majo Šinigoj (LOCUS) na temo izzivov integracije prostorskega in prometnega načrtovanja v Sloveniji. Panelisti so izpostavili ključne probleme ter možne rešitve.

Kot zaključek bi lahko rekli, da so že v obstoječem sistemu možnosti bolj integriranega pristopa, vendar ga je potrebno na vseh ravneh od državne do lokalne še prepoznati kot način, ki bo omogočil trajnostni razvoj prostora in vseh dejavnosti, ki se v njem odvijajo.

Sledile so štiri delavnice na teme Evropskega tedna mobilnosti, Integracije prostorskega in prometnega načrtovanja, Zakona o trajnostni mobilnosti in Prenove nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij. V njih so udeleženci po uvodnih predstavitvah podajali svoja mnenja in si izmenjavali izkušnje ter poglede na obravnavano tematiko. Poročila za posamezno delavnico so dosegljiva v novicah.

Da je vsebina trajnostne mobilnosti aktualna, je pokazala živahna razprava med udeleženci in ne nazadnje tudi obiskanost dogodka, saj je bilo na konferenci prisotnih kar 200 udeležencev.

Avtor fotografij: Simon Koblar

Loader