Surovinske potrebe za zagotavljanje prehoda na trajnostno in pametno mobilnost

28. septembra 2022

24.10.2022

11:18

Splet - zoom

Evropski zeleni dogovor poziva k 90 % zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz prometa do leta 2050, zato so ukrepi in posameznih članic Evropske unije, ki spodbujajo kot tudi omogočajo razpoložljivost trajnostnih alternativnih in multimodalnih načinov prevozov, vse bolj strateškega pomena za nadaljnji razvoj. Vključevanje brezimisijskih vozil v obstoječ vozni park, uporaba obnovljivih in nizkoogljičnih goriv ter s tem povezane infrastrukture so le eni izmed korakov potrebni za doseganje tega cilja. Preobrazba avtomobilske industrije z vključevanjem novodobnih tehnologij (vodik, elektrika, lahke zlitine), ki omogočajo bolj trajnosten in krožen razvoj gospodarstva, zahteva tesno sodelovanje med vsemi deležniki vpletenih sektorjev, od vrednostne verige surovinskega sektorja do dobaviteljev avtomobilske industrije, ki oblikujejo in narekujejo poslovne modele v nacionalnem ekosistemu .

Dogodek, ki ga organizira EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija v sodelovanju z Regionalnim centrom Adria (EIT Surovine) in SPIRIT Slovenija bo naslovil ključne izzive in priložnosti (inovativne poslovne modele) za sodelovanje med obema sektorjema (surovine in mobilnost) neposredno vpletenima pri prehodu na bolj trajnostne oblike mobilnosti.

Več o dogodku

Loader