8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

24. aprila 2023

02.06.2023

09:00

Grand Hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Konferenco organzirata Umanotera in društvo Focus.z naslovom: Podnebni meni za lokalno skupnost.

Trajnostna oskrba s hrano je osnova suverenosti in odpornosti vsake skupnosti, hkrati pa eden najmočnejših vzvodov za naslavljanje podnebne in ekološke krize. Na konferenci bodo domači in tuji predavatelji obravnavali vprašanja:

- Zakaj je prehod na trajnostne prehranske sisteme nujen?

- Katere strateške usmeritve in politike ga že podpirajo?

- Kako nekatere lokalne skupnosti že danes aktivno spodbujajo pridelavo in potrošnjo podnebju in okolju prijaznejše hrane?

- Kakšne koristi jim to prinaša?

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena zaposlenim na občinah in ministrstvih, predstavnikom javnih zavodov, regionalnih razvojnih agencij in vsem, ki ste zainteresirani za izvedbo in podporo trajnostnih skupnostnih projektov na področju oskrbe s hrano. Dogodek je brezplačen, nujna je prijava.

Loader