Odprte so prijave na prvo usposabljanje za presojevalce kakovosti CPS

29. junija 2023

13.07.2023

09:00

Ljubljana

Vabimo vas na usposabljanje za presojevalce kakovosti vsebine celostnih prometnih strategij, ki bo potekalo v četrtek, 13. 7. 2023 v Ljubljani.

Usposabljanje organizira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE ter skladno z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju, ki presojo kakovosti celostnih prometnih strategij določa v 28. členu. Usposabljanje je namenjeno vzpostavitvi skupine presojevalcev, ki bo skrbela za izvajanje presoje kakovosti vsebine dokumentov ter dvig njihove kakovosti, pa tudi za izmenjavo izkušenj s presojo in razvoj orodja za njeno izvajanje. Usposabljanje bo izvedel Urbanistični inštitut RS, ki je tudi avtor Orodja za presojo kakovosti vsebine celostnih prometnih strategij.

Pogoji za udeležbo na usposabljanju so:

izobrazba najmanj raven 8 po SOK ali višje (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih), ki je povezana s področjem prometnega načrtovanja ali urejanja prostora; opravljeno usposabljanje za pripravo CPS skladno s Smernicami za pripravo CPS; sodelovanje pri pripravi vsaj treh CPS-jev.

Če izpolnjujete pogoje za udeležbo na usposabljanju in želite izvajati naloge presojevalca kakovosti CPS, izpolnite prijavnico.

PROGRAM

Glede na čas poletnih dopustov, bo usposabljanje po potrebi ponovljeno v jesenskem času 2023.

Loader