Mednarodna regionalna razvojna konferenca in 34. Sedlarjevo srečanje

13. novembra 2023

16.11.2023

09:30

Maribor

Dogodek z naslovom Inoviranje regionalnih politik in praks bo 16. in 17. novembra v Mariboru potekal na Univerzi Maribor, Ekonomsko - poslovni fakulteti.

Vabljeni na dogodek v organizaciji Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor, Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Tema konference je preoblikovanje regionalne politike in prakse z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Namen konference je odpreti široko razpravo o izzivih, s katerimi se sooča regionalni razvoj v Evropski uniji in zunaj nje s posebnim poudarkom na vse večjih regionalnih razlikah na področju gospodarskega razvoja, socialne kohezije, varstva okolja in institucionalnega sodelovanja.

Za člane ZAPS udeležba na dogodku prinaša 5 kreditnih točk (prvi dan 3 kreditne točke, drugi dan 2 kreditni točki). Predavatelji boste lahko uveljavljali 6 kreditnih točk, če boste prisotni oba dneva, sicer 4 kreditne točke.

Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku.

VEČ O DOGODKU

PROGRAM 

Novica povzeta po spletni strani: Mednarodna regionalna razvojna konferenca in… | RRA Podravje - Maribor (rra-podravje.si)

Loader