(Humano)geografski klepet in 2. javni posvet projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih

22. januarja 2024

07.02.2024

11:30

Ljubljana

2. javni posvet ciljnega raziskovalnega projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih bo v sredo, 7. februarja 2024, ob 11:30 uri, v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

Program dogodka: 

11:30-11:45
Pozdravni nagovori
11:45-12:30
(Humano)geografski klepet: The Challenges and Opportunities of Integrating Transport
Services
(dr. Jana Sochor, Tehniška univerza Chalmers, Göteborg) predavanje bo v angleščini.
12:30-13:00
Razprava
13:00-13:30
Odmor
13:30-14:30
Načrtovanje mobilnostnih storitev / MaaS za vozlišče na podlagi konkretnih uporabnikov in
konkretnega vozlišča - delavnica
14:30-15:00
Predstavitev rezultatov delavnice in razprava


Prvi del dogodka bo predavanje The Challenges and Opportunities of Integrating Transport Services dr. Jane Sochor s Tehniške univerze Chalmers. Predavanje je del aktivnosti v projektu Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih, kjer skušamo prek povezovanja prostorskega in prometnega načrtovanja izoblikovati privlačne in dobro delujoče prometne koridorje ter vozlišča. Vozlišča razumemo kot pomembna prometna, storitvena, poselitvena območja v kilometrskem pasu ob postajah javnega potniškega prometa, v katerih želimo z različnimi ukrepi izboljšati njihovo opremljenost, storitve, oziroma kakovost življenja tam živečih prebivalcev, ob hkratnem doseganju podnebnih ciljev in ciljev s področja trajnostne mobilnosti. Pomembna aktivnost znotraj projekta je tudi razvoj ukrepov za navezavo zaledij na vozlišča, v sklop katerih sodi tudi izdelava prototipa Mobilnosti kot storitve za območje Občine Grosuplje. Cilj projekta Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih je okrepiti celostno načrtovanje ob prometnih koridorjih v Sloveniji in opredeliti območja (vozlišča), ki jih je z vidika njihove obstoječe opremljenosti, potreb po dodatnem urbanem razvoju in učinkovitosti javnega prometa smiselno razvijati kot pomembna prometna, storitvena, poselitvena območja z visoko kakovostjo bivalnega okolja. Dogodek in projekt sofinancirata ARIS in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Prijava na dogodek

Več o predavateljici in predavanju 

Več o projektu

Dodatne informacije: janez.nared@zrc-sazu.si (vodja projekta)

Avtorji naslovne grafike: Gabrovec, M., Ciglič, R., Hrvatin, M., Repolusk, P., Bole, D., Tiran, J., Volk Bahun, M.

Loader