IZOBRAŽEVANJE: Priprava občinskih celostnih prometnih strategij (PONOVITEV)

27. februarja 2024

26.03.2024

09:00

M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana

Usposabljanje za izdelavo občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS) bo potekalo 26. in 27. marca 2024 v M Hotelu, Derčeva ulica 4, Ljubljana. 

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki se lanskoletnih usposabljanj niso udeležili.

  • 26. 3. 2024 bo potekalo usposabljanje na temo priprave OCPS na podlagi prenovljenih nacionalnih smernic za pripravo OCPS in je namenjeno bodočim vodjem strokovnih skupin priprave OCPS, ki imajo izkušnje s pripravo OCPS ali s celostnim prometnim načrtovanjem.

  • 27. 3. 2024 bo potekalo usposabljanje na temo vključevanja javnosti v pripravo OCPS in je namenjeno strokovnjakom, ki bodo v procesu priprave OCPS vodili aktivnosti vključevanja javnosti.

Prenovljene smernice za pripravo OCPS (MOPE, 2023) in Pravilnik (Uradni list RS, št. 76/2023) določata, da ima vsaka strokovna skupina različne strokovnjake za posamezna področja (npr. vodenje priprave, vključevanje javnosti, spremljanje in vrednotenje), zato naj se vsak dan izobraževanja udeleži druga oseba podjetja oziroma ustanove. Kot dokazilo za usposobljenost posameznega strokovnjaka za pripravo OCPS skladno s prenovljenimi smernicami (MOPE, 2023) in s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 76/2023) veljajo usposabljanja, izvedena v letu 2022 in kasneje. Ponovno se jih morajo udeležiti tudi tisti strokovnjaki, ki so bili na usposabljanjih po prejšnjih smernicah (MZI, 2012).

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Zaradi interaktivne narave usposabljanja je število mest omejeno. V primeru večjega števila prijav bomo omejili udeležbo na enega predstavnika podjetja oziroma ustanove.

Loader