Na voljo so prenovljene nacionalne smernice za pripravo občinske celostne prometne strategije s prilogami

28. julija 2021

Na voljo so prenovljene nacionalne smernice za pripravo občinske celostne prometne strategije s prilogami

Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje je naslov prenovljenih nacionalnih smernic za pripravo občinske celostne prometne strategije.

Minilo je deset let, odkar so izšle prve smernice in v Sloveniji je kar 85 občin izdelalo svojo celostno prometno strategijo. Konkretne izkušnje in sveža spoznanja, ki so se nabrala v vseh teh letih, so zbrana v prenovljenih smernicah, ki vam bodo v pomoč pri pripravi strateškega dokumenta za razvoj prometa v vaši občini.
Priloga novih smernic je metodologija za izvajanje analiz za spremljanje obveznih kazalnikov, s katerimi boste spremljali učinke občinskih celostnih prometnih strategij.

Prenovljene smernice in priloga za izvajanje analiz za spremljanje učinkov se nahajajo tukaj in so na voljo za prenos.

Loader