Povzetek z zaključnega dogodka lokalnih koordinatorjev Evropskega tedna mobilnosti

16. novembra 2021

Na dogodku dne 19. 10. 2021 v Novi Gorici so bile poleg razglasitve najboljših dveh občin Evropskega tedna mobilnosti 2021 izvedene tudi delavnice za lokalne koordinatorje ETM in predstavnike občin na temo dobrih praks in ambicioznih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti.

Povzetek z zaključnega dogodka lokalnih koordinatorjev Evropskega tedna mobilnosti

Dogodka za lokalne in regionalne koordinatorje ob 20. letnici Evropskega tedna mobilnosti dne 19. 10. 2021 v Novi Gorici se je udeležilo 33 koordinatorjev in predstavnikov občin.

Po uradnem delu so se predstavniki občin razdelili v dve skupini, kjer so obravnavali ambicioznejše ukrepe in dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti.

Prva skupina na dogodku je razpravljala o povečanju ambicioznosti občin pri organizaciji in izvedbi vsakoletnega ETM. Prvi del debate se je osredotočil na izzive za povečanje ambicioznosti. Izpostavljeni so bili nepodpora župana, nerazumevanje sodelavcev v občinski upravi, nazadostna sredstva ter zunanje okoliščine, kot so odsotnost okoljskih tem v občinskih politikah, zakoreninjenost potovalnih navad, slab JPP na regionalni in državni ravni, ruralni značaj številnih občin. Med rešitvami so udeleženci omenili organizacijo dogodkov za župane s strani MzI, podporo občinam pri izobraževanjih uprave na temo trajnostne mobilnosti ter izmenjavi izkušenj v obliki študijskih obiskov drugih občin, delo z mladimi (predvsem v letu 2022), podpora motorjem trajnostne mobilnosti v občinah – posameznikom, ki na občini potiskajo to temo, delo s šolami v obliki mobilnostnih načrtov in podobno.

Druga skupina je na delavnici je predstavljala dobre prakse na temo trajnostne mobilnosti. Vsak predstavnik občine je izpostavil enega ali več primerov dobre prakse v svoji občini, ki bi jih bilo možno vpeljati v druge občine. Izpostavljeni so bile različne aktivnosti in ukrepi:

  • kolesarski zajtrk, 

  • table oziroma talne označbe, ki kažejo koliko minut pešačenja je potrebnega do določenega cilja,

  • popravljalnice in izmenjevalnice koles,

  • možnost neposrednega ocenjevanja prometnih problemov v občini s "smeški",

  • igrifikacija kolesarjenja z zbiranjem žigov in končno nagrado po mestnem kolesarskem omrežju

  • poenostavitve voznih redov JPP in novi mobilnostni zemljevidi

  • ukinitev šolskega avtobusa, premik k pešačenju in kolesarjenju šolarjev in komuniciranje s starši

  • zaprtje ulic, centrov in trgov.

 

Po zaključku delavnic, so gostitelji MO Nova Gorica sprehodom po mestu predstavili njihove dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti.

Loader