Javna obravnava: Novi okvir EU za mobilnost v mestih, kratek rok za pripombe!

17. decembra 2021

Javna obravnava: Novi okvir EU za mobilnost v mestih, kratek rok za pripombe!

Vabljeni ste, da podate predloge in pripombe na dokument, ki je nastal v smislu prenove in dopolnitev Paketa za urbano mobilnost iz leta 2013.

Do nadgradnje dokumenta je prišlo na predlog državljanov, novih razmer v luči Evropskega zelenega dogovora, sprememb in razvoja na področju digitalizacije in mikromobilnosti in na osnovi izkušenj pri izvajanju Paketa za urbano mobilnost.

Predlog akta predvideva nekatere ključne novosti, kot na primer:

- vsa mesta z več kot 100.000 prebivalci bodo zavezana k izvajanju Novega okvira EU za mobilnost v mestih (priprava celostnih prometnih strategij, promocija mobilnosti z ničelnimi emisijami, izboljšave javnega prevoz in infrastrukture za hojo in kolesarjenje)
- nov predlog glede zahtev v zvezi s politiko transevropskega prometnega omrežja (TEN-T)
- nov predlog kazalnikov glede zastojev, toplogrednih plinov, deleža uporabe prometnih načinov, prometnih nesreč, dostop do mobilnostnih storitev ipd.
- predlog za posodobitev koncepta celostnih prometnih strategij
- in še veliko več.

Ker je rok za pripravo odziva držav članic kratek vas prosimo, da nam morebitne pripombe pošljete do 31. 12. 2021 na naslov: polona.demsar-mitrovic@gov.si

Vljudno vabljeni k vseevropski razpravi o mobilnosti v mestih.

Predlog Novega okvira EU za mobilnost v mestih (v angleščini)

Loader