Vabilo k sodelovanju pri EU misiji "100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030"

4. januarja 2022

Vabilo k sodelovanju pri EU misiji

Evropska mesta lahko do 31. januarja 2022 izpolnijo prijavo, s katero izražajo interes za sodelovanje v EU misiji "100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030".

EU Misije so namenjene podpori transformacije v zeleno, zdravo in bolj vključujočo in odporno Evropo. Misije so v skladu z dolgoročnimi prioritetami Evropske komisije (European Green Deal, Europe fit for the Digital Age, Beating Cancer in New European Bauhaus).

Preko programa Horizon Europe bo investirano 350 milijonov evrov v raziskave in inovacije v akcije povezane z Misijo (npr. mobilnost, energetika, urbano načrtovanje) v obdobju od 2021 do 2023. Nekaj razpisov je že odprtih, več jih bo na voljo v prihodnosti.

Mesta morajo izpolnjevati dva osnovna pogoja:

- mesto ima več kot 10.000 prebivalcev
- jasno izražen interes, da mesto postane podnebno nevtralno v tem desetletju (do leta 2030 bo mesto doseglo ničelno stopnjo emisij toplogrednih plinov)

Koristi za mesta:
- podpora in svetovanje mestu
- prednost pri črpanju EU sredstev
- sodelovanje v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih
- možnosti povezovanja, izmenjave dobrih praks
- visoka prepoznavnost in s tem povezana atraktivnost za investicije in gospodarsko dejavnost

Več informacij in info dan, ki bo potekal na spletu 18. in 19. januarja.

Loader