Objavljena je Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp

17. marca 2022

Objavljena je Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp

Postopek priprave regijskege celostne prometne strategije je sledil osnovnim korakom za pripravo občinskih celostnih prometnih strategij, vendar ima regijska raven svoje posebnosti, tako vsebinske kot postopkovne, ki jih je bilo treba ovrednotiti in skladno z izkušnjami pilotnih projektov postaviti jasne usmeritve za pripravo prometnih strategij na regionalni ravni. Zato je Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp tako dragocen dokument. S svojo vsebino bo pomagal k bolj trajnostnemu razvoju prometa v regiji, hkrati pa bo z izkušnjami pomagal pri nadaljnjem razvoju tega področja v Sloveniji. 

V okviru širšega območja Triglavskega narodnega parka se oblikuje prometni sistem, ki temelji na načelih trajnostne mobilnosti. Umirjanje in umikanje prometa ni več samo gradnja parkirišč, ampak ozaveščanje uporabnika, plemenitenje sistema javnih prevozov in predvsem razumevanje pristnega doživljanja narave.

Posoški razvojni center je kot regionalna razvojna agencija po dogovoru s ključnimi partnerji prevzel vlogo vodje priprave regijske celostne prometne strategije, ki prinaša nadgradnjo številnih aktivnosti v smeri trajnostne mobilnosti. Ključno vodilo pri načrtovanju je bila tudi kakovost življenja domačinov, njihova pot v šolo, delo od doma ali ureditev bližnje avtobusne postaje. 

Na voljo za prenos tukaj, oglejte si še CPS drugih slovenskih občin.

Loader