Objavljene Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike: Zelena mestna logistika za višjo kakovost življenja v mestih

30. maja 2022

Objavljene Nacionalne smernice za pripravo Načrta upravljanja mestne logistike: Zelena mestna logistika za višjo kakovost življenja v mestih

Mestna logistika je gospodarska dejavnost, ki ima velik vpliv na ekonomijo kakor tudi kvaliteto življenja v mestu. Tovorna vozila so v razvitih mestih dodatno odgovorna za 30%-50% emisij onesnaževanja zraka. Hkrati pa trend spletnega potroštništva skokovito narašča in je povpraševanje po dostavi na dom vsak dan večje. Z večanjem povpraševanja in ovirami v dostopnosti, prihaja do slabe izkoriščenosti dostavnih vozil in posledično najbolj neučikovitega dela oskrbne verge, ki ima negativen vpliv tudi na ekonomijo, Izboljšave pri upravljanju oskrbe prebivalev, ekonomije in storitvenih dejavnosti, odvoz odpadnih proizvodov ter zagotavljanje drugih servisnih storitev so pomembna naloga načrtovalcev  in upravljavcev mest. Kot odgovor na te izzive so izdelane nove smernice za izdelavo Načrta upravljanja mestne logistike (NUML) v nizu nacionalnih smernic celostnega prometnega načrtovanja, ki konceptualno dopolnjujejo izdelavo Celostnih prometnih strategij (CPS). Smernice s prilogami dosegljive tukaj.

Loader